Tréninkové základny

Tréninkové základny pod záštitou NordCoursing clubu z.s.

▬ Prag Coursing z.s. - tréninkové louky Ješín a Praha Uhřiněves
▬ BULLMASTER Czech, z. s. - tréninková louka Praha Kbely

▲ obě tyto základny mohou zapisovat tréninkové běhy pro nechrty a pořádat licenční zkoušky s přítomností rozhodčích

#PragCoursing; #Bullmaster; #NordCoursing