Vyhlášení Coursing winner 2018 pro nechrty

Vyhlášení Coursing winner 2018 pro nechrty

23. 2. 2019  16.00

- přednáška PhysioDog Mgr. Vyletělová péče o pohybový aparát psího sportovce
- předání cen a focení
- raut a večerní zábava

zahájení vyhlašování v restauraci - 1.patro

Vyhlášení Coursing winner 2018 pro nechrty

23. 2. 2019  16.00

- přednáška PhysioDog Mgr. Vyletělová péče o pohybový aparát psího sportovce
- předání cen a focení
- raut a večerní zábava

zahájení vyhlašování v restauraci - 1.patro

místo konání

Dvůr Pecínov

Pecínov čp. 1, 256 01 Struhařov

mapa